محل احداث فاز دوم مرکز خیریه معلولین شبانه روزی اراک

توضیحات پروژه

محل احداث فاز دوم مرکز خیریه معلولین شبانه روزی اراک

جزئیات پروژه

  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395